Đồng Phục Học Sinh Cấp 2 – 001

Đồng phục học sinh trung học – Tạo sự tương phản và tinh thần đoàn kết
Đồng phục học sinh trung học không chỉ là một bộ trang phục, mà còn là biểu tượng của sự tương phản và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng học đường.
Khi tất cả học sinh mặc cùng một loại đồng phục, nó tạo ra sự thống nhất và đồng đều giữa các thành viên trong trường.