090.844.7753 - 090.926.8867 7-7A Út Tịch, P4, Tân Bình, TP.HCM
  • Tiếng Việt
  • English

NEW KOW LOON BISTRO

𝐍𝐞𝐰 𝐊𝐨𝐰 𝐋𝐨𝐨𝐧 𝐁𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 – Đồng phục Nhà hàng Khách sạnTiếp nối chuỗi hình ảnh từ sản phẩm của khách hàng, Thu Hương Fashion vẫn có những “khách hàng cứng” là các nhà hàng khách sạn lớn trên cả nước nhé.Cảm ơn vì đã chọn Thu Hương Fashion để gửi gắm thương hiệu của mình:  

𝐍𝐞𝐰 𝐊𝐨𝐰 𝐋𝐨𝐨𝐧 𝐁𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 – Đồng phục Nhà hàng Khách sạn

Tiếp nối chuỗi hình ảnh từ sản phẩm của khách hàng, Thu Hương Fashion vẫn có những “khách hàng cứng” là các nhà hàng khách sạn lớn trên cả nước nhé.

Cảm ơn vì đã chọn Thu Hương Fashion để gửi gắm thương hiệu của mình:

090.926.8867